Zobacz tył okładki
na którym znajduje się krótka nota o autorze i opis książki.Przeciwnik Boga. Wybrane koncepcje Szatana (K9)276 stron

Cena


Książka zawiera omówienie 44 koncepcji Szatana, a dokładnie:

⎯  szczegółowe opracowanie etymologii wyrazu „Szatan” (część I);
⎯  długą i dokładną analizę dwóch wzajemnie się wykluczających obrazów Szatana w Biblii: hebrajskiego szatana w Starym Testamencie i chrześcijańskiego Szatana w Nowym Testamencie (część II);
⎯  listę imion judeochrześcijańskich demonów (z Biblii i apokryfów) (część II);
⎯  zwięzłe przedstawienie siedmiu religijnych koncepcji Szatana: w zaratustrianizmie, judaizmie, chrześcijaństwie, islamie, gnostycyzmie, manicheizmie, jazydyzmie (część III);
⎯  omówienie możliwości istnienia prawdziwie złowieszczej satanistycznej teologii przed powstaniem faktycznego satanizmu (część III);
⎯  jako dodatek: krótki opis polskiego diabła ludowego (część III);

⎯  krótkie omówienie dziesięciu literackich koncepcji Szatana: Dantego (1314), Miltona (1667), Blake'a (1790), Goethego (1808), Baudelaire'a (1857), Carducciego (1865), Przybyszewskiego (1895-97), Micińskiego (1902), Bułhakowa (1928-40), Frossarda (1978) (część IV);

⎯  szczegółowe przedstawienie i omówienie sześciu okultystycznych koncepcji Szatana siedmiu różnych okultystów: Éliphasa Léviego (1856) & jego fana Stanisława Wotowskiego (1926), Stanislasa de Guaity (1897), Bolesława Wójcickiego (1924), Aleistera Crowleya (1912-1929), Marii de Naglowskiej (1932), Petera J. Carrolla (1978) (część V);

⎯  jeszcze bardziej szczegółowe przedstawienie i omówienie aż osiemnastu satanistycznych koncepcji Szatana stworzonych przez: dziesięć organizacji satanistycznych (Church of Satan, The Satanic Temple, Temple of Set, Ophitic Gnostic Cultus Sathanas, Order of Nine Angles, Misanthropic Luciferian Order, Cathedral of the Black Goat, Joy of Satan Ministries, Church of Azazel, The Order of Phosphorus), pięciu muzyków-satanistów (Glena Bentona [Deicide], Varga Vikernesa [Burzum], „Legiona” [Marduk], Erika „E” Danielssona [Watain], „Nergala” [Behemoth]) oraz jeszcze trzech koncepcji poza tymi dwiema kategoriami (prywatny teistyczny Szatan Antona LaVeya [z lat 60. i 70.], symbolika Szatana wg polskiego satanizmu racjonalnego [reprezentowanego głównie przez portal Satan.pl w latach 2000-2018], mistyczno-filozoficzną koncepcję Szatana Sabatiela z lat 2008-2013) (część VI).

Około połowa zawartości części IV (koncepcje literackie) i całość części V i VI (okultystyczne i satanistyczne) jest absolutną nowością w polskim piśmiennictwie naukowym. Mimo ponad 150. lat istnienia nowożytnego okultyzmu (licząc od 1856 r.) i ponad 50. lat istnienia oficjalnego, współczesnego satanizmu (liczę od 1966 r.) w polskiej literaturze naukowej nie powstało dotąd rzetelne, zgodne z prawdą omówienie okultystycznych i satanistycznych koncepcji Szatana. Dziwi mnie ten fakt, ale nie smuci, bo mogę być w tej dziedzinie pierwszy. Praca ta zajęła mi kilka lat.

Książka ma ambicję być naukowym przedstawieniem w.w. zagadnień, zawsze w oparciu o teksty źródłowe. Poprzedza ją jednak wstęp pt. Wynalezienie Szatana, który nie ma charakteru naukowego, lecz jest wyrażeniem moich osobistych poglądów wynikłych ze studiów nad mitologiami i teologiami różnych religii.


Darmowy plik PDF
w którym znajdują się:
rysunek ze s. 1, strona tytułowa i redakcyjna, cytaty otwierające książkę,
spis treści, cała Przedmowa, bibliografia tematyczna i alfabetyczna,
spis tomów serii Academia Satanica (37 stron).


Treść, skład: Michał Knihinicki
Korekta językowa i merytoryczna: Marcela Gibert
Koncepcja i wykonanie okładki: Medea
Obsługa www: Krzysztof Jaszczur
Wydanie: The Serpent, Szczecin 2019
ISBN 978-83-925706-9-1
Kod książki: K9

Papier kremowy 90 g/m2 (Munken Print Cream v.1.5)
Okładka miękka, klejona, foliowana, matowa
Format A5

w w w . t h e - s e r p e n t . p l