Twórcy:


Autor książki: Sabatiel

Tytuł: Rozprawa o szatańskiej metodzie

Podtytuł: Z teorii satanizmu intelektualnego

Pierwsze wydanie: The Serpent, Szczecin 2008

Koncepcja rysunku,
skład wstępny tekstu: Michał Knihinicki

Wykonanie rysunku: Daniel Strzelczyk

Korekta językowa: Anna Popis-Witkowska

Skład tekstu: Maria Potocka

Liternictwo na okładce
i stronie przedtytułowej: Undeviginti

Koncepcja i wykonanie pentagramu
na stronie tytułowej: Krzysztof JaszczurSześć esejów o satanizmie intelektualnym, z czego ostatni ma wydźwięk zdecydowanie osobisty. Pozostałe pięć tekstów ma charakter uniwersalizujący (bądź obiektywistyczny), a ich publikacja ma na celu budowanie kultury satanizmu intelektualnego w Polsce.

Wydawca
Prawdziwy bunt nie gaśnie nigdy. Albowiem nie jest on objawem hormonalnych przemian w młodym, dojrzewającym organizmie, lecz wynika z istnienia wrodzonej, totalnie wewnętrznej aksjologii, która jest sprzeczna z aksjologią uznawaną przez większość społeczeństwa. Owa aksjologia stanowi matrycę dla kultury − to na jej polu i z niej kultura wyrasta. I w istocie dana aksjologia jest najmocniejszym trzonem danej kultury.

Jestem kulturowym buntownikiem. Od dawna, odkąd pamiętam swoje istnienie. Nie będę na siłę robił z siebie niezaangażowanego, "totalnie wyluzowanego" i "olewającego", przemądrzałego nihilisty z papierosem i puszką coli w dłoni. Jestem nieolewającym i zaangażowanym antynihilistą, nie palę i wolę pić soki owocowe. Odczuwam w sobie dobro i zło niczym błogość pełnego żołądka i bolesne skręty kiszek. Nie umiem zgiąć karku i się dostosować. Nie umiem siedzieć bezczynnie, gdy Dobro, Piękno i Siłę nazywa się grzechem, hańbą i wadą, zaś zło, resentyment i marność nazywa się dobrem, cnotą i zaletą. Rozprawa o szatańskiej metodzie, moja pierwsza publikacja drukiem, jest wyrazem mej walki o antyjudeochrześcijańską kulturę, która wciąż rodzi się w bólach. Chcę przyśpieszyć ten poród.

Konkretny opis zawartości Rozprawy, tj. jej sześciu esejów, znajduje się w darmowym fragmencie pdf, zamieszczonym poniżej. Nie będę więc się powtarzał. Dość powiedzieć, że jest to zbiór sześciu tekstów na temat satanizmu intelektualnego w moim rozumieniu.

Niniejszą "internetową przedmowę" do mego pierwszego wydrukowanego dziecięcia ("w koronie") pragnę zakończyć cytatem z księgi, która staje mi się coraz bliższa. Mimo, iż duch filozofii jej Autora prawie wcale nie jest obecny w Rozprawie.


"Jam jest w tajemnym poczwórnym słowie,
bluźnierstwie przeciwko wszystkim bogom ludzi."

Liber Al vel Legis III, 49

4 Satan

Sabatiel
Spis treściSłowo wstępne

9

I .   D e f i n i o w a n i e   s a t a n i z m u

15

1. Moja definicja satanisty

18

2. Dwa modele satanisty

41

    Dodatki

49

I I .   S a t a n i c z n a   f i l o z o f i a

63

3. Cogito ergo Satio

65

4. Say: "10"

73

5. Racjonalizm, egzystencja i kult Szatana

78

I I I .   S a t a n i c z n a   e p i f a n i a

85

6. Szatan i Jego Królestwo

88

    His Number

99
Darmowy fragment w PDF

W darmowym fragmencie znajdują się
strony 1 − 17 oraz 63 − 77, czyli:
pierwsze strony (s. 1 − 8)
Słowo wstępne (s. 9 − 13)
strona tytułowa części I (s. 15)
pierwsza strona części I (s. 17)
strona tytułowa części II (s. 63)
Cogito ergo Satio (s. 65 − 72)
Say: "10" (s. 73 − 77)

Razem 34 strony pliku
W tym 20 stron z tekstem
Format A5Dane techniczne:


Papier: 120 g/m2, kremowy (Vero Book, kolor ivory)

Okładka: 255 g/m2, foliowana, matowa (miękka)

Stron: 99

Format: A5 (15 x 21 cm)

Waga: 240 gram


Nakład: 99 egzemplarzy, WYCZERPANY

ISBN: 978-83-925706-3-9


Forma płatności:


przelewem na konto (płatne z góry)


Cena:


23 zł – bez kosztów przesyłki pocztowej
+ 6 zł – za list polecony priorytetowy

Łącznie: 29 zł.


Po doliczeniu kosztu przesyłki pocztowej ostateczny koszt
tej książki wynosi 29 zł
. Tę zatem kwotę należy wpisać w
odpowiednim miejscu przelewu na konto wydawnictwa
(jeśli książka ma przyjść do Nabywcy za pośrednictwem
Poczty Polskiej).


Ostatnie egzemplarze:


WYPRZEDANE

W listopadzie 2011 wyczerpał się nakład idealnych egzemplarzy Rozprawy.
Zostało jedynie ok. 10 egzemplarzy wadliwych,
z mocno widocznymi plamami po tuszu.
Dwa przykłady: pierwszy, drugi.
Każdy egzemplarz ma tylko jedną taką plamę.

Z uwagi, iż są to małe wady, cena książki zostaje bez zmian:
23 zł + koszt przesyłki pocztowej.

By nie było nieporozumień, w zamówieniu
proszę podawać kod książki wadliwej: K4w.


w w w . t h e - s e r p e n t . p l