Twórcy:


Autor książki: Łukasz Majewski

Tytuł: Ekstatyczna autokastracja

Podtytuł: Psychoanalityczno-mitoznawcze ujęcie roli narcyzmu, zazdrości, żałoby i nekrofilii w kulcie Wielkiej Bogini Matki

Koncepcja rysunku: Łukasz Majewski

Wykonanie rysunku: Daniel Strzelczyk

Skład wstępny: Michał Knihinicki

Korekta językowa, skład: Anna Popis-Witkowska

Wydanie pierwsze (drukowane): The Serpent, Szczecin 2008

Wydanie drugie (internetowe): The Serpent, 2009Książka Ekstatyczna autokastracja. Psychoanalityczno-mitoznawcze ujęcie roli narcyzmu, zazdrości, żałoby i nekrofilii w kulcie Wielkiej Bogini Matki jest próbą naukowego omówienia fenomenu rytualnej autokastracji i wiążących się z nim zjawisk psychologicznych. Z jednej strony − skrótowo i popularyzatorsko przybliża wiele kluczowych, klasycznych już dla religioznawstwa i psychoanalizy koncepcji; z drugiej zaś − jest przykładem zastosowania do badań problematyki religioznawczej narzędzi bardziej współczesnych i mało w odniesieniu do niej popularnych, takich jak psychoanaliza lacanowska, gender studies i queer theory. Tło narracji stanowi milczące założenie psychodynamiczno-strukturalnej zbieżności rytualnej autokastracji z transformującym, ekstatycznym misterium miłości. Rozpoczynając się prezentacją materiału historycznego, poprzez myśl psychoanalityczną, wpada owa narracja w refleksję o bardziej uniwersalnym, dotykającym każdego z nas − pragnących − charakterze.

Od Autora
"Jej Złoto rodzi Krew..." (Caelethi, IX. Velpecula). Cechą Bogini jest różnorodność. Wydawnictwo The Serpent postanowiło opublikować dzieło spoza swojego głównego nurtu tematycznego. Są trzy (wymownie symboliczne) powody takiej decyzji. Po pierwsze − Ekstatyczna autokastracja jest opartym na rozległej literaturze fachowej opracowaniem naukowym, co stanowi i będzie stanowić intelektualną odskocznię od już wydanych oraz następnych dzieł typowych dla The Serpent. Drugim powodem jest nawiązanie w podtytule (i w treści) do Tej, której powab stanowi ukryty sens powstania wężowej oficyny wydawniczej. Trzeci zaś (3 jest Jej liczbą) wyraża się w cytacie z dzieła, w którego translacji brał udział właśnie autor Ekstatycznej autokastracji.


"Ona staje się wężem
Który oferuje miecz
Aby odciąć ramię..."

(III. Lidagon)


Od Wydawcy
Spis treści


Wstęp
7

Wprowadzenie historyczne i mitologiczne
15

Wprowadzenie psychoanalityczne
33

Quetzalcoatl − Narcyz − Attis − Śiwa
57

Adonis − Hermafrodyta − Hyakintos − Kora-Persefona
89

Podsumowanie
103

Zakończenie
113

Uzupełnienia
119

Bibliografia
129Darmowy fragment w PDF

W darmowym fragmencie znajdują się
pierwsze strony (1 − 5)
Wstęp (9 − 13)
3 pierwsze strony Wprowadzenia historycznego i mitologicznego (17 − 19)
5 wybranych stron Wprowadzenia psychoanalitycznego (35 i 45 − 48)
Bibliografia (131 − 140)

[Strony: 6−8, 14−16, 33 i 34, 129 i 130 są puste lub tytułowe.]

Razem 41 stron wraz z pustymi (wersja do druku).
Format A5.


Dane techniczne:


Papier: 120 g/m2, kremowy (Vero Book, kolor ivory)

Okładka: 255 g/m2, foliowana, matowa (miękka)

Stron: 140

Format: A5 (15 x 21 cm)

Waga: 280 gram


Nakład:
Wydanie I: 33 egzemplarze - wyprzedane
Wydanie II: internetowe [PDF]

ISBN: 978-83-925706-2-2


Forma płatności:


przelewem na konto (płatne z góry)


Cena:


27 zł – bez kosztów przesyłki pocztowej
+ 6 zł – za list polecony priorytetowy

Łącznie: 33 zł.


Po doliczeniu kosztu przesyłki pocztowej ostateczny koszt
tej książki wynosi 33 zł
. Tę zatem kwotę należy wpisać w
odpowiednim miejscu przelewu na konto wydawnictwa
(jeśli książka ma przyjść do Nabywcy za pośrednictwem
Poczty Polskiej).


w w w . t h e - s e r p e n t . p l