Książka Ekstatyczna autokastracja. Psychoanalityczno-mitoznawcze ujęcie roli narcyzmu, zazdrości, żałoby i nekrofilii w kulcie Wielkiej Bogini Matki jest próbą naukowego omówienia starożytnego fenomenu rytualnej autokastracji i dających się z nim związać aspektów życia psychicznego. Przybliża współczesnemu Czytelnikowi zrytualizowany wariant męskiej autoagresji, na planie symbolicznym przejawiający się możliwie skrajną negacją życia przy jego jednoczesnym zachowaniu. Narracja, rozpoczynając się prezentacją materiału historycznego, poprzez myśl psychoanalityczną, wpada w refleksję o bardziej uniwersalnym, dotykającym każdego z nas − pragnących − charakterze.

Od AutoraŁukasz Majewski, Ekstatyczna autokastracja, The Serpent 2009

[wydanie II (internetowe), PDF]
Strona wydania I (drukowanego)w w w . t h e - s e r p e n t . p l