Order of Nine Angles

Compendium Sinistrum

Najważniejsze pisma ONA,
dopełnienie Introductio


Zawiera 3 książki:
Codex Saerus. Czarna Księga Szatana
Czarna Księga Szatana III
Hysteron Proteron. Wewnętrzne Nauki ONA
&
wszystkie pozostałe przekłady tekstów ONA
nie występujące w Introductio
&
Posłowie (30 stron)
&
Dodatek (100 stron)

456 stron
oprawa twarda z zaokrąglonym grzbietem

Zobacz spis treści

TWÓRCY KSIĄŻKI:


Autor/Autorzy: Anton Long / Order of Nine Angles
Przekłady z j. ang.: Michał Knihinicki, Marcela Gibert
Wybór tekstów i ich źródła, red. merytoryczna, przypisy, posłowie,
korekta językowa, skład, ogólna koncepcja okładki: Michał Knihinicki
Artystyczna koncepcja okładki oraz jej wykonanie: Joanna Widomska
Wydanie: The Serpent, Szczecin 2022
Obsługa www: Re

DANE KSIĄŻKI:

Technicznie wykonane identycznie jak Introductio:
format A5, papier jak zwykle kremowy i grubszy (90 g),
OPRAWA TWARDA z zaokrąglonym grzbietem,
klejona oraz SZYTA, foliowana, matowa,
z tasiemką w kolorze stron.

ISBN 978-83-925706-9-9

Nakład: 120 egzemplarzy

Premiera: 12.12.2022

Cena

W okresie 12 – 22. grudnia 2022 trwa PRZEDSPRZEDAŻ,
podczas której możesz kupić tę książkę 30 lub 40 zł taniej.
Wszystkiego dowiesz się z tego pliku.

Jeśli szkoda Ci kasy, a chcesz poznać teksty ONA,
przeczytaj tę informację.

w w w . t h e - s e r p e n t . p l