Michał Knihinicki (Sabatiel),

Sny o zabijaniu i umieraniu,

płatny PDF, The Serpent, 20.02.2020

Kod: K14

Waga: 3 MB

Cena: 30 zł osobno
lub 20 zł w komplecie z K13

45 stron, w tym:
6 stron pozatekstowych
&
39 stron z tekstem

Korekta i skład: Autor

Koncepcja i wykonanie rysunku
na okładce i stronie tytułowej:

Urszula Paryszewska (I 2020)


Reszta informacji w darmowym fragmencie


Sposób zakupu pliku – patrz dół strony książki
Osobista historia współczesnego satanizmu


Hear the death calling

w w w . t h e - s e r p e n t . p l