Sabatiel (Michał Knihinicki),

Osobista historia współczesnego satanizmu,

płatny PDF, The Serpent, 20.02.2020

Kod: K13

Waga: 44 MB

Cena

110 stron, w tym:

7 stron pozatekstowych
(s. tytułowa, s. „prawna”, s. informacyjna,
2x spis treści, dedykacja, ostatnia s. „imienna”),

54 strony z tekstem
oraz
49 stron ze zdjęciami

zawierających aż 87 fotografii!

(Koledzy i koleżanki: bez obaw – wasze oczy lub niemal całe twarze są zakryte.)Napisałem tę książkę w trzech celach
i dlatego pełni ona trzy różne funkcje.

Cel pierwszy:
aby znacznie dokładniej, niż w książce o półwieczu satanizmu współczesnego,
opisać wydarzenia polskiego satanizmu, których byłem naocznym świadkiem,
uczestnikiem oraz współtwórcą w latach 2006-2018.

Dzięki realizacji tego celu czytelnik ma dostęp do prawdziwie wartościowej, pod względem historycznym, wiedzy na ten temat. W ten sposób ocaliłem od zapomnienia te ważne dla mnie wydarzenia, które bez tej książki rozpłynęłby się w kulturowym niebycie.
Jest to źródło dla przyszłych naukowców chcących pisać o satanizmie prawdę opartą na faktach.

Dodane do książki zdjęcia zwiększają tę właśnie wartość (patrz spis treści).
To dlatego kosztuje ona 40 zł, a nie 30 zł. Są to bowiem
nigdzie indziej niedostępne materiały (np. z czarnej mszy z 2009 r.).

Cel drugi:
aby w końcu ukazać niesatanistom (oraz „satanistom”)
NA CZYM POLEGAJĄ RÓŻNE SATANIZMY.

Przez odśrodkowy opis każdego satanizmu wyjaśniłem,
na czym on naprawdę polega i co jest jego faktyczną treścią.
Odśrodkowy, gdyż byłem osobiście i niemal intymnie zaangażowany
(emocjonalnie, duchowo i intelektualnie) w aż 7 różnych satanizmów:

- satanizm młodzieżowy (1994-1996)
- satanizm laveyański [ateistyczny satanizm LaVeya] (1996-1998)
- satanizm racjonalny [ateistyczny satanizm intelektualny] (1996-2007)
- satanizm gnostyczny (2007-2008)
- satanizm teistyczny (od 2007 do ok. 2016)
- satanizm ortodoksyjny (2009-2010)
- satanizm tradycyjny (od ok. 2009 do dziś)

Czytelnik posiądzie zatem rzetelną wiedzę nt.
intelektualnej treści tych siedmiu rodzajów, tzn. nt.:

- treści ich filozofii (tzw. satanistyczne poglądy),

- ich psychologicznej genezy (dlaczego rodzą się w umyśle)

- oraz towarzyszących im aktywnościom
(a są bardzo różne dla różnych satanizmów – od rozmów, spotkań i zabawy,
po czarne msze, mroczne transformacje i krwawe rytuały zmieniające psychikę).

Dzięki realizacji tego celu mam wielką nadzieję W KOŃCU pokazać,
że satanizm nie jest debilnym poglądem dla niedorozwojów,
lecz wręcz przeciwnie – mądrą filozofią opartą na
szacunku do prawdy o świecie i człowieku, jednak filozofią
tylko dla ludzi, którzy czują w sobie nienawiść do chrześcijaństwa
(co odróżnia ich od ateistów i racjonalistów).
Nie są to z pewnością wyczerpujące ten temat omówienia
(to zostało uczynione w moich trzech książkach naukowych z 2019 r.),
lecz skrótowe esencje i wprowadzenia w temat,
lecz dla wielu czytelników tyle w zupełności wystarczy.

Trzecim celem jest wyrażenie genezy i niezmiennej od 26 lat esencji
mojego prywatnego satanizmu, co realizuję głównie w pierwszym rozdziale.

Książka ta pewnością nie jest kroniką mojego życia, gdyż opisałem
tylko te wydarzenia, które ściśle lub luźno wiążą się z satanizmem.


Czytaj darmowy fragment


Sposób zakupu pliku

1) Przelewasz kasę na konto jak za każdą inną książkę,
jednak w tytule nie wpisujesz adresu wysyłki, lecz samo imię i nazwisko.

2) Tego samego dnia wysyłasz maila „Zamówienie”,
w którym piszesz „K13” oraz swoje imię i nazwisko
oraz, jeśli masz, pseudonim.

3) Ja Twoje imię i nazwisko (oraz pseudonim) wpisuję
w ostatnią stronę pliku („strona imienna”),
która stanowi zabezpieczenie, abyś nie umieszczał tego pliku w Sieci.
(Sam wymyśliłem ten sposób, nigdzie się z nim wcześniej nie spotkałem.)

4) Gdy przelew dojdzie na konto, wysyłam Ci plik mailem.
(Mimo, że nie mieści się jako załącznik.)

5) Po tygodniu odwiedzam Cię z kwiatami w Twoim mieszkaniu
i pytam jak tam zdrowie i co słychać.

Wówczas proces zakupu zostaje zakończony.

Please notice:
Równocześnie z tą książką wydałem w tej samej formie
(jako płatny PDF) drugą o zupełnie innej tematyce:
Sny o zabijaniu i umieraniu

w w w . t h e - s e r p e n t . p l