Dzień Krwi
"To w Dniu Krwi i pogrzebu Attisa, który przypadał 24 marca, celebranci ranili podczas tańców o orgiastycznym charakterze swoje ciała, śpiewali ku czci Kybele, tańczyli w procesji i odcinali swoje genitalia. Wytoczoną krew wylewano na ołtarz Kybele i sprowadzone do świątyni drzewo. Odciętymi genitaliami rzucano w posąg bogini, po czym starannie owinięte, zakopywano w ziemi lub w poświęconych Kybele jaskiniach, podziemnych lochach i komnatach".

Łukasz Majewski, Ekstatyczna autokastracja, Szczecin 2008, s. 27 i nast.
w w w . t h e - s e r p e n t . p l