Czytelnia
wydawnictwa The SerpentI.
Podstawowe informacje
II.
Darmowe fragmenty książek
wydanych w formie papierowej:

K1:
Joseph McCabe, Historia satanizmu, strony: 12-13, 22-23, 48-49.

K2:
1. Christos Beest, Caelethi. Czarna Księga Szatana II, liryki: 0 - VI.

2. Porównanie jakości oryginalnych sigili
z reprodukcjami w polskim wydaniu
.


K3:
Łukasz Majewski, Ekstatyczna autokastracja. Psychoanalityczno-mitoznawcze ujęcie roli narcyzmu, zazdrości, żałoby i nekrofilii w kulcie Wielkiej Bogini Matki:
Wstęp (s. 9-13), s. 17-19, s. 35, s. 45-48, Bibliografia (s. 131-140).

K4:

Sabatiel, Rozprawa o szatańskiej metodzie.
Z teorii satanizmu intelektualnego
:
Słowo wstępne (s. 9-13), s. 17, dwa eseje:
Cogito ergo Satio (s. 65-72), Say: "10" (s. 73-77).


K5:
B o g i n i, patrz niżej.

K6:
Order of Nine Angles (ONA), B a f o m e t :
Prolog oraz dwa teksty:
Bafomet: Wampirzyca Mrocznych Bogów,
O Imieniu Bafomet I
.

SS1:
Postanowiliśmy nie udostępniać darmowego fragmentu
z Silver Serpent nr 1.

K7:
Conrad Robury, O N A, Czarna Księga Szatana:
rozdział 1. Czym jest Satanizm?

K8:
Temple of Set, Order of Nine Angles, Introductio:
Michael A. Aquino, Diabolicon - część I: Słowo Szatana ArcyDaimona
Anton Long, Satanizm i Sataniczne Oddziaływanie

K9:
Michał Knihinicki, Przeciwnik Boga. Wybrane koncepcje Szatana:
cytaty otwierające, Przedmowa, bibliografia.

K10:
Michał Knihinicki, Głowa kozła jako symbol satanistyczny:
cytat otwierający, prolog Naśladownictwo symboliki w satanizmie
oraz Wprowadzenie, kolorowe ilustracje, spis ilustracji, bibliografia.

K11:
Michał Knihinicki, 1966-2016: pół wieku satanizmu współczesnego:
cytat otwierający, Wstęp o początku satanizmu współczesnego,
spisy treści, lista prac cytowanych, bibliografia.


III
Teksty lub książki, które ukazały się
tylko jako darmowe pliki PDF

Jarosław Błahy
Histeria narcystyczna (09.09.09)
Zefir (09.09.09)
A1 Rh+ (II 2011)


Michał Knihinicki (Sabatiel)
B o g i n i (K5, całość; 09.03.09)
Prawdziwa Księga Rodzaju. Genesis Odkłamane (09.09.09)
Nazwa i symbole wydawnictwa The Serpent (09.09.09)
Hymn do Lucyfera (wraz z komentarzem) (09.03.2010)
Drapanie do krwi (II 2011)
O prawdziwym wilkołactwie.
Lykantropia jako zjawisko duchowe
(II / XI 2011)
Gnosis Diaboli I-III (IX 2011)
Teologia Czarnego Boga (V 2013)
Drogi Węża. O subtelnym istnieniu satanizmu w kulturze (XI 2013)
Wewnętrzne spory o definicję satanizmu (X 2014)
Satanicus (XI 2016)
9 (IV 2017)

Wokół książek (bibliofilia):


Opracowania naukowe:


Academia Satanica
(naukowe opracowania satanizmu):

Satanizm w drukowanej literaturze polskojęzycznej
     (I wyd: 09.09.2009; ost. VII wyd: VII 2014)
Polskojęzyczna bibliografia ONA (XI 2013, ost. II wyd: VII 2014)
Całościowe ujęcie rodzajów satanizmu (XI 2013)
Dotychczasowe podziały satanizmu (1986-2006) (XI 2013)

Akademickie teksty filozoficzne

Muzyka:


Anton Szandor LaVey
Nieznane Znane (09.09.09)


Michael A. Aquino
Diabolicon - część I: Słowo Szatana ArcyDaimona (II 2015)


Naas Luciferus 718 (Fr. 718 .'.)
De Curriculum Vitae Occultum (V 2010)
Introduction to LUCIFERU (V 2010)
Wstęp do LUCIFERU (V 2010)
718: Adwersaryczne Aspekty Odrazy Spustoszenia (V 2010)


Order of Nine Angles (ONA) - ENG
[klasyczne książki i teksty ONA w języku oryginalnym;
kolekcja pism wszystkich z dawno wygasłej witryny 'Sitra Ahra']


Order of Nine Angles (ONA) - PL
[przekłady klasycznych tekstów ONA]

Baddeley, Beest, Złowieszcza Dialektyka (XI 2009)
Historia przekazu tradycji w ONA (II 2011)
Ontologia i Teologia Satanizmu Tradycyjnego (II 2012)
Brutalna Prawda o Satanizmie (II 2014)
Satanizm i Sataniczne Oddziaływanie (IX 2015)
Mythos Mrocznych Bogów (II 2016)


Sinistri Ignis Sanctum (ONA Nexion) - PL
[teksty polskiego oddziału ONA]

Marbas, SIS, ONA. Czym jest, a czym nie jest (II 2011)
Al-lat, SIS, Moje ONA (II 2011)
Marbas, SIS, Ars Eonica (II 2011)
Al-lat, SIS, Systemy Mrocznej Strony Mocy (II 2011)
Al-lat, SIS, Autoportret z Szatanem w tle (XII 2011)
Marbas, SIS, Choroba Nazareńska (VIII 2012)
Al-lat, SIS, Symbolika Sinistri Ignis Sanctum (VIII 2012)
Al-lat, SIS, Symbolism of Sinistri Ignis Sanctum (VIII 2012)


Undeviginti
Wieczne Łowy (II 2011)

Selene-Lilith
Mea Magna Mater (V 2013)
Patriarchat - odejście Bogini (V 2013)
IV
Projekty wydawnictwa The SerpentEmanacje Bafomet
CzarnaBogini.blogspot.com
Selektywne wizualizacje, fantazje, asocjacje Bafomet

Satanic Art in audio-video
Zbiór satanicznych lub krwawych teledysków
w w w . t h e - s e r p e n t . p l