Czytelnia
wydawnictwa The SerpentI.
Podstawowe informacje
II.
Darmowe fragmenty książek
wydanych w formie papierowej:

K1:
Joseph McCabe, Historia satanizmu, strony: 12-13, 22-23, 48-49.

K2:
1. Christos Beest, Caelethi. Czarna Księga Szatana II, liryki: 0 - VI.

2. Porównanie jakości oryginalnych sigili
z reprodukcjami w polskim wydaniu
.


K3:
Łukasz Majewski, Ekstatyczna autokastracja. Psychoanalityczno-mitoznawcze ujęcie roli narcyzmu, zazdrości, żałoby i nekrofilii w kulcie Wielkiej Bogini Matki:
Wstęp (s. 9-13), s. 17-19, s. 35, s. 45-48, Bibliografia (s. 131-140).

K4:

Sabatiel, Rozprawa o szatańskiej metodzie.
Z teorii satanizmu intelektualnego
:
Słowo wstępne (s. 9-13), s. 17, dwa eseje:
Cogito ergo Satio (s. 65-72), Say: "10" (s. 73-77).


K5:
B o g i n i, patrz niżej.

K6:
Order of Nine Angles (ONA), B a f o m e t :
Prolog oraz dwa teksty:
Bafomet: Wampirzyca Mrocznych Bogów,
O Imieniu Bafomet I
.

SS1:
Postanowiliśmy nie udostępniać darmowego fragmentu
z Silver Serpent nr 1.

K7:
Conrad Robury, O N A, Czarna Księga Szatana:
rozdział 1. Czym jest Satanizm?

K8:
Temple of Set, Order of Nine Angles, Introductio:
Michael A. Aquino, Diabolicon - część I: Słowo Szatana ArcyDaimona
Anton Long, Satanizm i Sataniczne Oddziaływanie

K9:
Michał Knihinicki, Przeciwnik Boga. Wybrane koncepcje Szatana:
cytaty otwierające, Przedmowa, bibliografia.

K10:
Michał Knihinicki, Głowa kozła jako symbol satanistyczny:
cytat otwierający, prolog Naśladownictwo symboliki w satanizmie
oraz Wprowadzenie, kolorowe ilustracje, spis ilustracji, bibliografia.

K11:
Michał Knihinicki, 1966-2016: pół wieku satanizmu współczesnego:
cytat otwierający, Wstęp o początku satanizmu współczesnego,
spisy treści, lista prac cytowanych, bibliografia.


III
Teksty lub książki, które ukazały się
tylko jako darmowe pliki PDF

Jarosław Błahy
Histeria narcystyczna (09.09.09)
Zefir (09.09.09)
A1 Rh+ (II 2011)


Michał Knihinicki (Sabatiel)
B o g i n i (K5, całość; 09.03.09)
Prawdziwa Księga Rodzaju. Genesis Odkłamane (09.09.09)
Nazwa i symbole wydawnictwa The Serpent (09.09.09)
Hymn do Lucyfera (wraz z komentarzem) (09.03.2010)
Drapanie do krwi (II 2011)
O prawdziwym wilkołactwie.
Lykantropia jako zjawisko duchowe
(II / XI 2011)
Gnosis Diaboli I-III (IX 2011)
Teologia Czarnego Boga (V 2013)
Drogi Węża. O subtelnym istnieniu satanizmu w kulturze (XI 2013)
Wewnętrzne spory o definicję satanizmu (X 2014)
Satanicus (XI 2016)
9 (IV 2017)

Wokół książek (bibliofilia):


Opracowania naukowe:


Academia Satanica
(naukowe opracowania satanizmu):

Satanizm w drukowanej literaturze polskojęzycznej
     (I wyd: 09.09.2009; ost. VII wyd: VII 2014)
Polskojęzyczna bibliografia ONA (XI 2013, ost. II wyd: VII 2014)
Całościowe ujęcie rodzajów satanizmu (XI 2013)
Dotychczasowe podziały satanizmu (1986-2006) (XI 2013)

Akademickie teksty filozoficzne

Muzyka:


Anton Szandor LaVey
Nieznane Znane (09.09.09)


Michael A. Aquino
Diabolicon - część I: Słowo Szatana ArcyDaimona (II 2015)


Herbert Arthur Sloane
Satanistyczna Msza (Noc Walpurgii 2017)


Naas Luciferus 718 (Fr. 718 .'.)
De Curriculum Vitae Occultum (V 2010)
Introduction to LUCIFERU (V 2010)
Wstęp do LUCIFERU (V 2010)
718: Adwersaryczne Aspekty Odrazy Spustoszenia (V 2010)


Order of Nine Angles (ONA) - ENG
[klasyczne książki i teksty ONA w języku oryginalnym;
kolekcja pism wszystkich z dawno wygasłej witryny 'Sitra Ahra']


Order of Nine Angles (ONA) - PL
[przekłady klasycznych tekstów ONA]

Baddeley, Beest, Złowieszcza Dialektyka (XI 2009)
Historia przekazu tradycji w ONA (II 2011)
Ontologia i Teologia Satanizmu Tradycyjnego (II 2012)
Brutalna Prawda o Satanizmie (II 2014)
Satanizm i Sataniczne Oddziaływanie (IX 2015)
Mythos Mrocznych Bogów (II 2016)


Sinistri Ignis Sanctum (ONA Nexion) - PL
[teksty polskiego oddziału ONA]

Marbas, SIS, ONA. Czym jest, a czym nie jest (II 2011)
Al-lat, SIS, Moje ONA (II 2011)
Marbas, SIS, Ars Eonica (II 2011)
Al-lat, SIS, Systemy Mrocznej Strony Mocy (II 2011)
Al-lat, SIS, Autoportret z Szatanem w tle (XII 2011)
Marbas, SIS, Choroba Nazareńska (VIII 2012)
Al-lat, SIS, Symbolika Sinistri Ignis Sanctum (VIII 2012)
Al-lat, SIS, Symbolism of Sinistri Ignis Sanctum (VIII 2012)


Undeviginti
Wieczne Łowy (II 2011)

Selene-Lilith
Mea Magna Mater (V 2013)
Patriarchat - odejście Bogini (V 2013)
IV
Projekty wydawnictwa The SerpentEmanacje Bafomet
CzarnaBogini.blogspot.com
Selektywne wizualizacje, fantazje, asocjacje Bafomet

Satanic Art in audio-video
Zbiór satanicznych lub krwawych teledysków
w w w . t h e - s e r p e n t . p l