Dnia 09.09.2009
na naszej witrynie ukazują się
Trzy teksty o The Serpent plus wprowadzenie:

Cztery teksty z serii "Wolnomyślicielstwo":

Tekst z serii "Opracowania naukowe":

Oraz gwiazda wieczoru:
tłumaczenie The Unknown Known Antona Szandora LaVeya,
ostatniego eseju z jego trzeciej książki, The Satanic Rituals (1972).
Tekst ten nie był dotąd przełożony na język polski
i w naszym kraju jest mało znany nawet w wersji oryginalnej.
Jest on szczególnie ważny, gdyż mówi właśnie o symbolice Dziewiątki.
Z dumą prezentujemy go na naszej witrynie dnia 09.09.09,
na 9 - i ostatnim, honorowym - miejscu.9. Anton Szandor LaVey, Nieznane Znane (PDF, 2 strony)9 9 9


ho Ophis, ho Archaios
w w w . t h e - s e r p e n t . p l